Vogterhus 14d::


I følge sporplanen var vogterhus 14d et træhus. På længdeprofilen er det markeret uden nummer men med vedtegningen "Træhus".
___________
Noter: Se her.