Overkørsel 42 vogterhus 14::Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Vejrup-Brande.81)___________
Noter: Se her.