Vogterhus 10a::


Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "I Driftsårets Løb er der paa nedennævnte Stationer m. m. foretaget bygningsarbejder som nedenfor angivet: (...) Bjerregrav, Faarup (uf), Onsild (uf), (...) Ellidshøj (...) Filskov, Tofterup, (...) Aalestrup (uf), Aars (uf), Gjern (uf) (...) Opførelse af Tjenestebolig for Portører og Banearbejdere."123)

Facade mod vest (adgangsvej til læssevejen) 5. april 2018. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Facade mod øst (Lærkevej) 5. april 2018. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.


"1 stilling som banenæstformand (15. lkl) ved kol 370, Agerbæk , lejebolig i nordre lejlighed i hus 10 a, Tofterup, leje 35 kr mdl. Stillingen ved kolonne 370 vil blive besat ved designering. Ved forslag til normeringslov for finansåret 1953/54 vil der blive søgt hjemmel til, at denne designering regnes lig med udnævnelse i stillingen ved fastsættelse af anciennitet i henseende til lønning og pension. Lejeboligen til stillingen ved kolonne 370 bliver først ledig fra det tidspunkt, den nuværende lejer udflytter."
(Vingehjulet 10. årgang nr. 1, 10. oktober 1952)

"1 stilling som banenæstformand (15. lkl) ved kol 372, Krogager, lejebolig i søndre lejlighed i hus 10 a, Tofterup, leje 32 kr mdl. Stillingen ved kolonne 372 vil blive besat ved designering. Ved forslag til normeringslov for finansåret 1953/54 vil der blive søgt hjemmel til, at denne designering regnes lig med udnævnelse i stillingen ved fastsættelse af anciennitet i henseende til lønning og pension. Lejeboligen til stillingen ved kolonne 372 bliver først ledig fra det tidspunkt, den nuværende lejer udflytter."
(Vingehjulet 10. årgang nr. 1, 10. oktober 1952)

___________
Noter: Se her.