Overkørsel 35 vogterhus 12::


Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Vejrup-Brande.81)
___________
Noter: Se her.