Vogterhus 7b::


Der har måske eksisteret endnu et vogterhus i Glejbjerg på adressen Borgergade 5. Oplysningerne er sparsomme og stammer udelukkende fra nedenstående mail. Af nemhedshensyn benævnes huset indtil videre "7b".


.....hvilket har givet mig anledning til at bringe efterfølgende efterlysning på jernbanen.dk:


28. juni 2017:

Jeg har været en tur i tinglysningsrettens arkiv (Retten i Holsteds arkiv, der er afleveret til Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg):
Matrikel nr. 4ce har på intet tidspunkt været ejet af DSB. Grunden blev udskilt fra matrikel 4b (og ikke 4h, som jeg oprindeligt mente at kunne udlede af matrikelkortet) i 1936 og blev tidsmæssigt sammenfaldende hermed bebygget.

Dermed er dén sag lukket.

Det interessante er nu: Hvordan er den fejlagtige oplysning opstået? Og måske endnu mere interessant: Ligger der faktisk et eller andet sted i Glejbjerg et hus, der er opført af DSB i 1916, afhændet af DSB i 1936 og som "ingen" indtil nu har hørt om? Formentligt ikke - min hypotese er, at man har blandet oplysninger om hus 7a ind i sagen.

___________
Noter: Se her.