Vogterhus 7a::


I 1918 var bolignøden i de forskellige stationsbyer langs strækningen Bramming-Funder så stor, at DSB besluttede at opkøbe ejendomme og udleje dem til sine medarbejdere. I Glejbjerg købte man i 1918 matrikel nr. 4k, hvorpå dette hus stod. Huset er i følge BBR opført i 1916 (BBR skal altid tages med forbehold). Ejendommen indeholdt 2 lejemål. Huset lå 650 meter syd for Glejbjerg station. Man havde også kig på et noget bedre hus tættere på Glejbjerg station; men da det var noget dyrere, endte man med at købe det viste hus, der i dag er beliggende på adressen Borgergade 18 i Glejbjerg. Allerede i 1918 vidste man, at taget var "dårligt" og man havde også hørt rygter om, at huset var "noget fugtigt i bunden"; men det havde man ikke kunnet konstatere, da lejligheden "for nylig er istandsat". Den lokale baneformand har sikkert været glad for at kunne flytte ind i en af de to lejligheder, idet 14. banesektion karakteriserede hans eksisterende boligforhold som "slette."

DSB gav dobbeltboligen DSB-nummeret 7a.

Huse som dette er ret vanskelige at "opdage" for vi nørder, der har dén interesse. De optræder ikke i diverse togplaner og kun sjældent på sporplaner. Huset her kendte jeg ikke eksistensen af, før jeg på Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg stødte på det i kasse TTDSB-100A BB-1533, hvoraf fremgår at huset blev afhændet af DSB allerede i 1940 - på det tidspunkt var taget så dårligt, at man valgte at sælge huset for kr. 9.000, selv om man havde givet kr. 14.000 for det 22 år tidligere. Da DSB solgte huset var grunden på 1680 kvm, heraf 301 kvm vej. Grunden er senere blevet delt, således at huset nu ligger på en grund, der kun er 625 kvm. DSB-lejerne har sikkert været glade for den store grund og har brugt det meste af den som køkkenhave.

For god ordens skyld anføres, at jeg konsekvent kalder disse huse for vogterhuse - også selv om de ret beset aldrig har været involveret i ledbevogtning.

Vogterhus 7a fotograferet af Google i august 2009. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Vogterhus 7a set fra nordvest 7. april 2016. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Jeg glæder mig til, at Det Kongelige Bibliotek får lagt endnu flere luftfotos ud på deres hjemmeside. I skrivende stund (7. marts 2017) findes der på bibliotekets hjemmeside meget få billeder af motiver fra strækningen Laurbjerg-Bramming. Så indtil videre må vi "nøjes" med, hvad vi ellers har, og her har vi et postkort med et luftfoto af Glejbjerg. Kvaliteten er ikke den bedste; men der er dog flere interessante ting af se. Øverst har vi Glejbjerg stationsbygning, dernæst følger en overkørsel uden nummer. Overkørslen var "intern" på Glejbjerg station og var forsynet med 5,3 meter bomme. Overkørslen betjente udelukkende stationens læssevej. Herefter følger den ubevogtede overkørsel nr. 17 og nederst ser vi vogterhus nr. 7a, der var tjenestebolig og som der kan læses mere om her. Postkort. "Eneret Nr. 16088." Postkortet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

___________
Noter: Se her.