Vogterhus 6a::


"1 stilling som baneformand (14. lkl) ved kol 369, Vejrup, lejebolig i nordre lejlighed i dobbelthus 6 a, Vejrup, leje 30 kr mdl."
(Vingehjulet 10. årgang nr. 3, 10. november 1952.)
___________
Noter: Se her.