Overkørsel 14 vogterhus 7::


Vogterhus 7 ligger i km 12,0.200)

Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Vejrup-Brande.81)

"1 stilling som banenæstformand (15. lkl) ved kol 369, Vejrup, lejebolig i hus 7, Vejrup-Glejbjerg, leje 28 kr mdl. Stillingen ved kolonne 369 vil blive besat ved designering. Ved forslag til normeringslov for finansåret 1953/54 vil der blive søgt hjemmel til, at denne designering regnes lig med udnævnelse i stillingen ved fastsættelse af anciennitet i henseende til lønning og pension."
(Vingehjulet 10. årgang nr. 1, 10. oktober 1952)

"1 stilling som banenæstformand (15. lkl) ved kol 369, Vejrup, lejebolig i hus 7, Vejrup-Glejbjerg, leje 28 kr mdl. Boligen i hus 7, Vejrup-Glejbjerg, bliver ledig fra 1. februar n å."
(Vingehjulet 11. årgang nr. 5, 10. december 1953)

Vogterhuset er angiveligt blev solgt i 1958 (undersøges nærmere).

___________
Noter: Se her.