Km 06,2 Vester Bjerndrup::

Trinbrættet blev oprettet 1. oktober 1929 og nedlagt 21. maj 1955.


I december 1927 udarbejdedes forslag til inddragning af bevogtningen på forskellige strækninger, herunder strækningerne Laurbjerg-Silkeborg og Funder-Bramming. I den forbindelse udarbejdedes ovenstående skitse af overkørsel 7. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-364/Thomas Boberg Nielsen.

Skitse over Bjerndrup trinbræt 10. oktober 1941. Som det fremgår, lå trinbrættet nordøst for overkørslen. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-723/Thomas Boberg Nielsen.
Geodatastyrelsens kort over området, "trykt 1957-1976". Trinbrættet blev nedlagt 21. maj 1955; men dette faktum er ikke nået at komme med på kortet, hvis årstal ikke lader sig fastslå nøjagtigt, idet disse kort er udgivet i flere omgange med få, flere eller mange rettelser.

For alle nedenstående billeder gælder, medmindre andet er anført, at de er optaget tirsdag den 15. oktober 2013 og at fotograf er Thomas Boberg Nielsen:

Vi nærmer os Vester Bjerndrup trinbræt fra nord og møder her signal nr 11.5. "Automatisk sikret overkørsel følger". Billedet kan ses i højere opløsning her. Vi bemærker i øvrigt, at hvor der tidligere i dette område blev dyrket rigtig mange kartofler (vi er i Oluf Sand-land), dyrkes der nu i stedet en masse majs.

Som ovenstående, men set mod nord. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Km 6,4. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Km 6,4 set mod nord. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Km 6,4 set mod syd. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Vi kan nu skimte gavlen af vogterhus nr. 5 ved overkørslen. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Overkørsel nr. 7 set fra nord. Til højre signal nr. 11.1./11.3. "Overkørslen sikret/ikke sikret". Det er ikke muligt at fastslå, hvor perronen har ligget (nord eller syd for overkørslen og øst eller vest for denne). Den berømte "grøfteprøve" giver ikke noget entydig svar. (Grøfteprøven går kort fortalt ud på, at perronen sandsynligvis har ligget i det af overkørslens fire "hjørner", hvor der ikke er en grøft. Men i Vester Bjerndrup er der grøfter i alle fire "hjørner" af overkørslen). Hvis vi imidlertid kigger på Geodatastyrelsens kort øverst her på siden og vi samtidig erfaringsmæssigt ved, at Geodatastyrelsen normalt (men bestemt ikke altid) placerer "T"-et for "Trinbræt" i det "hjørne" af overkørslen, hvor perronen er/var placeret, må perronen have ligget til højre for sporet før overkørslen, hvilket i øvrigt stemmer godt overens med, at vogterhuset er placeret i samme "hjørne". Men det er nok ikke det rigtige svar jf nedenfor. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Overkørsel nr. 7 set fra nord. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Overkørsel nr. 7 set fra øst. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Vogterhus nr. 5 med overkørsel nr. 7. Som det eneste vogterhus på strækningen Krogager-Bramming, er vogterhuset ikke beboet og der er "fri adgang" til såvel vogterhuset som sidebygninger, idet mange døre og vinduer står åbne ind til huset, der ser noget forfaldent ud. Vejens navn er Vester Bjerndrupvej. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Luftfoto af Vester Bjerndrup trinbræt med overkørsel nr. 7. Årstal: Ukendt - men senest i 2013. Kilde: Geodatastyrelsen.

Set fra syd. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Samme sted som ovenstående men optaget 34½ år tidligere den 16. april 1979. Som beskrevet ovenfor, er det umuligt at bedømme, hvor perronen har ligget, idet der er synlige grøfter i alle overkørslens fire "hjørner". Under alle omstændigheder har man gravet en ny grøft/genskabt den gamle grøft, efter at perronen blev fjernet. Arealet til højre for kilometersten 6,2 er en del af et snebælte. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Bedste bud på, hvor perronen har ligget, får vi ved at kigge på dette luftfoto fra 1954, hvor det ser ud til, at perronen har ligget i overkørslens nordøstlige hjørne. Det er lidt svært at bedømme, om den lille bygning på perronen er et læskur til publikum eller om det er en ledvogterhytte. I følge togplan 17 af 2. juni 1957 har der været et "kolonneskur" i km 6,2, så mon ikke det er det, vi ser på billedet. Måske er et eventuelt venteskur/venterum blevet lavet om til et kolonneskur i forbindelse med trinbrættets nedlæggelse. Kilde: www.kortal.dk

Set fra syd. Bemærk den noget forfaldne sidebygning til venstre for vogterhuset. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Km 6,0. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Km 6,0 set mod nord. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Km 6,0 set mod syd. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Resterne af overkørsel nr. 6 mellem km 6,0 og km 5,8 set mod syd. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Resterne af overkørsel nr. 6 mellem km 6,0 og km 5,8 set mod syd. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Resterne af overkørsel nr. 6 mellem km 6,0 og km 5,8 set mod nord. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Signal nr 11.5. "Automatisk sikret overkørsel følger" set mod syd. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Signal nr 11.5. "Automatisk sikret overkørsel følger" set mod nord. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Km 5,8. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Km 5,8 set mod syd. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Km 5,8 set mod nord. Billedet kan ses i højere opløsning her.


___________
Noter: Se her.