Overkørsel 08 vogterhus 6::


Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonledningen Bramming-Vejrup.81)
___________
Noter: Se her.