(e) Overkørsel 03 vogterhus 3::


Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonledningen Bramming-Vejrup.81)

I driftsberetningen 1922/23 står følgende:

"(...) Arbejder for fremmede. Ved Baneafdelingen er udført følgende Arbejder for fremmede (...):(...) For Bramminge Mergelselskab, Anlæg af Mergelaflæsseplads, Overkørsel Nr. 3, Funder-Bramminge."154)


___________
Noter: Se her.