(d) Overkørsel 02 vogterhus 2::



Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonledningen Bramming-Vejrup.81)






___________
Noter: Se her.