(c) Overkørsel 01 vogterhus 1::Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonledningen Bramming-Vejrup.81)


___________
Noter: Se her.