(a) Overkørsel aa::


Overkørslen har formentlig fra starten ligget på strækningen Lunderskov-Varde, og er blevet nedlagt inden - eller i forbindelse med - anlæggelse af strækningen Bramming-Grindsted.___________
Noter: Se her.