Overkørsel 67 vogterhus 20::


Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Vejrup-Brande.81)




___________
Noter: Se her.