Overkørsel 59 vogterhus 18


Vogterhus 18 lå i m 55,7.200)

Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Vejrup-Brande.81)

"1 stilling som banenæstformand (15. lkl) ved kol 377, Drantum, lejebolig i søndre lejlighed i hus 18, Blaahøj-Filskov, leje 20 kr mdl. Stillingen ved kolonne 377 vil blive besat ved designering. Ved forslag til normeringslov for finansåret 1953/54 vil der blive søgt hjemmel til, at denne designering regnes lig med udnævnelse i stillingen ved fastsættelse af anciennitet i henseende til lønning og pension. Lejeboligen til stillingen ved kolonne 377  bliver først ledig fra det tidspunkt, den nuværende lejer udflytter."
(Vingehjulet 10. årgang nr. 1, 10. oktober 1952)

___________
Noter: Se her.