Vogterhus 15a
"1 stilling som banenæstformand (15. lkl) ved kol 375, Filskov, lejebolig i den ledige lejlighed i dobbelthus 15 a, Filskov, leje 34 kr mdl. Stillingen ved kolonne 375 vil blive besat ved designering. Ved forslag til normeringslov for finansåret 1953/54 vil der blive søgt hjemmel til, at denne designering regnes lig med udnævnelse i stillingen ved fastsættelse af anciennitet i henseende til lønning og pension."
(Vingehjulet 10. årgang nr. 1, 10. oktober 1952)

Dobbelthus nr. 15a.79)

___________
Noter: Se her.