Km 49,2 Filskov


Beliggenhedsplan for Filskov Tørvebane, sporvidde formentlig 600 mm. Mellem mosen og Filskov station anvendtes formentlig en motortraktor5). Arkiv: Struer Museum, Guldvangs arkiv.


Filskov Tørvemose 1918. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen

Filskov Tørvebane kørte 1915-1921. I selve mosen anvendtes udelukkende manuel trækkraft, som det ses her på billedet fra 19205). Arkiv: Struer Museum, Guldvangs arkiv.

S. A. Guldvang skriver5)

Citat:

"På de ældste billeder kan ses små, flade ladvogne, der blev skubbet frem. Det er vanskeligt at finde steder eller arbejdsområder, hvor håndkraften har været enerådende, men et eksempel er Filskov Tørvebane, der kørte i årene 1915-1921. Banen gik fra den lille tørvemose sydvest for Filskov og førte til en rampe og et tørveskur ved læssevejen på Filskov station. Sporvidden har været ca. 600 mm og til kørsel ind til stationen blev benyttet en lille traktor, men ude i mosen var håndkraften dominerende. På et bevaret billede fra 1920 ses to tørvearbejdere foran deres læssede tørvefladvogn, beregnet på skæretørv. Sporet er ganske spinkelt, med tværpinde som sveller, og under disse langsgående støttetræ til at stabilisere det primitive anlæg. Vognen blev trukket eller skubbet hen ad sporet, ved hjælp af en trækstang, der var monteret i højre side. Banen og mosen ejedes af A/S C. W. Loehr's Brændselsforretning i Fredericia, senere Fredericia Kulkompagni".

Citat slut.

Filskovs originale stationsskilt er opbevaret og udstillet på Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Det vides ikke, om der har fandtes mere end ét eksemplar af skiltet. Det vides ikke, hvornår stationsskiltet blev hængt op i Filskov. Fotograferet på Danmarks Jernbanemuseum 25. marts 2011. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.


Kvitterings-Kupon for gods afsendt fra Filskov 6. juni 1947. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
Kvitterings-Kupon for gods afsendt fra Filskov 5. maj 1951. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "I Driftsårets Løb er der paa nedennævnte Stationer m. m. foretaget bygningsarbejder som nedenfor angivet: (...) Bjerregrav, Faarup (uf), Onsild (uf), (...) Ellidshøj (...) Filskov, Tofterup, (...) Aalestrup (uf), Aars (uf), Gjern (uf) (...) Opførelse af Tjenestebolig for Portører og Banearbejdere."123)
_____
Noter:
 
5) Guldvang, 1998, p. 142
 
Litteraturliste:
 
S. A. Guldvang: Danmarks Smalsporede Industribaner, 1998, ISBN 87 88632 76-8

Undersider (1): Vogterhus 15a
Comments