Km 45,2 Kolstrupgaard::


Punktnedslag:
6. oktober 1935: T & S. 626)

Meddelelser fra Generaldirektoratet M. 160. 12. maj 1952: "Sommerkøreplanen træder i kraft søndag den 18. maj 52 kl. 2,00. I Tjenestekøreplanerne foretages følgende rettelser: Tjenestekøreplan II side 207-212 Vedtegning TL til Kolstrupgaard rettes til T."

Kolstrupgaard/Kolstrupgård (nedlagt som trinbræt i 1961 (meddelelser fra Dansk Jernbane-Klub - M 7-8/61 december 1961)).

Geodatastyrelsen. Målt 1871, sidst rettet 1931, udgivet 1934.

Jeg har sagt det før, men jeg siger det lige igen: Hvis man leder efter billeder, skal man ikke lede i de arkivalier, som DSB har afleveret fra 2. og 3. distrikts banetjeneste til Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg. Men en sjælden gang kan man godt være heldig. I kasse TTDSB-100A BB-1262 ligger dette fine billede af Kolstrupgaard trinbræt. Billedet er indtil videre det eneste kendte billede af Kolstrupgaard trinbræt, mens det stadig var trinbræt.  På bagsiden er anført: "Kolstrupgaard T 1960". Så mon ikke billedet er fra 1960. Billedet kan ses i højere opløsning her. Når man forstørrer billedet, kan man tydeligt se på skiltet for enden af perronen, at der står "KOLSTRUPGÅRD". Overkørslen (ligger bag fotografen) har nummer 47 og vogterhuset til højre er vogterhus nr. 15 og foran dette ses til højre ventebygningen. Vi bemærker i øvrigt, at såvel perronen som adgangen mellem perronen og ventebygningen er udført af sveller. Sådan nogle fyre kunne blive læsterligt glatte. Når jeg kigger på sådan et billede, kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvilke andre interessante billeder, der må gemme sig på den negativstrimmel. Man kan kun drømme om og håbe på, at negativerne/billederne har overlevet og forhåbentligt befinder sig på Danmarks Jernbanemuseum. I kassen var også en del arkivalier om en frygtelig ulykke, der fandt sted her ved Kolstrupgaard. Jeg har ikke affotograferet akterne, men det var noget med et sammenstød mellem tog og bil og de fem mennesker i bilen blev dræbt. Ulykken afstedkom et (fornyet?) ønske, om at flytte ventebygningen over på den anden side af overkørslen for at skabe (lidt) bedre oversigtsforhold. Om ventebygningen nogensinde blev flyttet, ved jeg ikke. Nedenfor er gengivet en tegning, som er udarbejdet 14. august 1947 og som er (gen)fremsendt til generaldirektoratet 26. april 1960, sandsynligvis som en udløber af ulykken.

Billedet kan ses i højere opløsning her.

Kai Bayer var på pletten i 1976 og har her foreviget "kartoffelekspressen" mellem Grindsted og Filskov. Tak til Kai for at billedet må vises her.

Selv var jeg på stedet 16. april 1979. Bemærk hvorledes bunken med betonfliser til højre for overkørslen ligger samme sted som tre år tidligere, da Kai Bayer tog sit foto. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.


Thomas Rithmester var på pletten 6. oktober 2006. Thomas' billeder kan ses her: http://www.danskestationer.dk/bm-fu/kolstrupgaard.php