4. Brande-Grindsted


Strækningen Brande-Grindsted blev åbnet for drift 1. november 1917.211)

"Fra 1. oktober [1971] trafikeres strækningen Grindsted-Filskov atter - som "godsbane", idet Filskov indtil videre er "privat sidespor". 235)

"Jernbanerådet har [i 1972] fået forelagt forslag om, at sporene fjernes på strækningerne (...) Brande-Filskov. Rådet gik ind herfor, men modsatte sig, at arealerne afhændes. I diskussionen indgik også spørgsmålet om genoptagelse af persontrafik på visse af godsbanerne under forudsætning af kommunal støtte til driften. Dog er der endnu ikke eksempler på, at en sådan støtte er lovet."800)