Km 082,8 Ejstrupholm

 
I østenden af Ejstrupholm station passerer banen på en bro over Østergade. Billedet her er optaget fra øst mod vest, altså set ind mod Ejstrupholm. Til venstre for det viste spor lå sporet for privatbanen Rask Mølle-Ejstrupholm. Ca. 1985. Fotograf: Thomas D. Rithmester. Tak til Thomas for at billedet må vises her.

Som ovenfor men set i modsat retning, altså set mod Funder. Bemærk at troljen således er "spærret inde" på banestykket mellem Ejstrupholm og Hjøllund. Ca. 1985. Fotograf: Thomas D. Rithmester. Tak til Thomas for at billedet må vises her.
 
Ejstrupholm station. År:? Postkort.
 
Ejstrupholm station 1970. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for tilladelse til at billedet må vises her.

Billedets fotograf Holger B. D. Sørensen skriver: "Ejstrupholm med sidste tog på Horsens Vestbaner 31.03.1962. Bemærk den flade sten ca. midt i billedet som må være privatbanens kilometersten." Tak til Holger for at billedet må vises her.

Georg Schmidt skriver på jernbanen.dk: "Krydsning i Ejstrupholm mellem MHVJ tog 4524 på vej mod Grindsted-Varde og tog 7515 Esbjerg-Randers der var fremført af MO 1872, datoen er 8/5 1971." Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Georg Schmidt skriver på jernbanen.dk: "Ejstrupholm, sidste persontog afgår mod solnedgangen og Brande. Det er tog 520 den 22/5 1971. Oprangeringen var MO 1957 CP 2911 CP 2836. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.


Indkørsel til Ejstrupholm station fra vest. Bemærk stangrække, grusballast og wiretræk til I-signal. Gennemkørselssporet er spor 2. År:? Postkort."Kirstine Grarup, Ejstrupholm. Eneret 54063." Poststemplet i Hampen 8. maj 1921. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Nummerering af sporskifter Ejstrupholm marts 1928. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-436/Thomas Boberg Nielsen.

Fra og med 2. oktober 1956 kunne der stilles gennemkørsel i Ejstrupholm i begge retninger. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.


Kvitterings-Kupon for gods afsendt fra Ejstrupholm 28. april 1951. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.