Vogterhus 36b


"1 stilling som overbanemester (7. lkl) ved 36. overbanemesterstrækning, Brande. Med stillingen er forbundet lejebolig i østre lejlighed i hus 36 b, Brande, leje 59 kr mdl. Boligen bliver først ledig fra det tidspunkt, den nuværende lejer udflytter."
(Vingehjulet 10. årgang nr. 24, 25. september 1953)


___________
Noter: Se her.