Km 068,1 Brande


Til højre ser vi jernbanesporet Funder-Brande og til venstre Herning-Brande, hvor MZ 1414 trækker 18 Hbikks i G 7272 Struer-Odense 20. juni 1994. Toget har netop passeret overkørsel nr 133, der ligger i km 69,7 (på strækningen Herning-Give ligger overkørslen i km 63,8). Fotograf: Ole Dinesen. Tak til Ole for at billedet må vises her.

Postkort. Stenders no. 3272-44. År: ?

1970. Georg Schmidt skriver: "Til højre iltog mod Fredericia, i midten tog mod Bramminge og til venstre tog mod Silkeborg. Uden for billedet til venstre kunne holde et tog til Herning. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Georg Schmidt skriver på jernbanen.dk: "MO 1955 ankommer til Brande den 4/10 1970 som tog 1509 fra Esbjerg, havde ophold i Brande fra 11.24 til 11.56 inden turen gik videre til Randers." Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Georg Schmidt skriver på jernbanen.dk: "MO 1851 holder i Brande ved kommandoposten (post 2) klar til at køre til Esbjerg som tog 1510 kl. 11.35 søndag den 4/10 1970. Toget i baggrunden er udflugtstog fra MHVJ med M1 SB B11 M1210." Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.Sidste dag med persontog på strækningen Randers-Laurbjerg-Silkeborg-Funder-Brande-Grindsted-Bramming-Esbjerg var 22. maj 1971. Her holder MO 1957+Cp 2911+Cp 2836 klar til afgang som tog 520 fra Brande mod Esbjerg. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

MO 1976 i sidste tog Esbjerg-Bramming-Grindsted-Brande-Funder-Silkeborg-Laurbjerg-Randers gør holdt i Brande i spor 3 den sidste dag med persondrift 22. maj 1971. Toget skiftede i Silkeborg tognummer fra tog 523 til tog 7523. Til højre ses CP 2911 i tog 520 Randers-Laurbjerg-Silkeborg-Funder-Brande-Grindsted-Bramming-Esbjerg. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

MO 1879 i tog 7515 i Brande 22. maj 1971 - strækningens sidste gennemgående tog Esbjerg-Bramming-Grindsted-Brande-Funder-Silkeborg-Laurbjerg-Langå-Randers. Fotograf: Anders Juel Jensen. Tak til Henning Petersen, Næstved og Lars B. Christensen for oplysningerne (kilde). Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

"Skinnerne er taget op, mens skærverne stadig ligger tilbage, foto syd for Brande på strækningen til Grindsted, april 1973". Således lyder teksten til dette billede, som blev bragt i Togfløjten, september 1973, nr. 3, side 10. Umiddelbart skulle man jo ud fra teksten tro, at vi befinder os på fri bane et eller andet sted syd for Brande. Men det gør vi ikke. Vi befinder os faktisk på Brande station. I følge sporplanen fra februar 1950 stod I-signalet fra Grindsted i km 67,388 - dvs. 12 meter bag fotografen, der har linsen rettet mod nord, dvs. mod Brande. Fotografen har sandsynligvis parkeret sin bil ved overkørslen for Blichersvej og ejendommen til venstre i billedet er Blichersvej 59. Det fremgår ikke af teksten i Togfløjten, hvem der er fotograf. Jeg har haft kontakt 21. november 2013 med Togfløjtens nuværende redaktør, Martin Wilde, der meddeler, at billedet ikke befinder sig i Togfløjtens arkiv. Matin Wilde har intet imod at billedet bringes her; men vi er enige om, at det naturligvis kun er rettighedshaveren til billedet, der i sidste ende kan sige god for, at billedet vises her. Så hvis fotograf eller rettighedshaver læser med her, bedes vedkommende venligst kontakte mig, således at jeg kan spørge, om jeg må vise billedet her på siden.