(e) Overkørsel 130 og 70 vogterhus 34


Begge overkørsler betjener/betjente Fløvej.

I driftsberetningen 1922/23 står følgende:

"(...) Arbejder for fremmede. Ved Baneafdelingen er udført følgende Arbejder for fremmede (...):(...) For Fløe Mergelselskab, Anlæg af Mergelaflæsseplads, Overkørsel Nr. 70, Funder-Bramminge." 154)


Overkørslen betjenes fra overkørsel 130 Herning-Give.78)

De to jernbanestrækninger Herning-Give og Funder-Brande følges ad fra Brande og nordpå. På fællesstrækningen ligger fem overkørsler. Disse overkørsler følger nummereringen for strækningen Herning-Give og er fra Brande og nordpå nummereret 134, 133, 132, 131 og 130 (Brande-Herning) / 70 (Brande-Funder). På samme strækning ligger tre vogterhuse. Disse vogterhuse følger nummereringen for strækningen Herning-Give og er fra Brande og nordpå nummereret 36, 35 og 34.78)

Brande ligger på strækningen Bramming-Funder i km 68,1. De to baner fulgtes ad fra km 68,1 til km 71,3 og nordpå.

Undervej passeredes vogterhus 36 i km 69,5 og vogterhus 35 i km 70,830. Vogterhus 34 lå mellem km 71,7 og 71,8 - altså et lille stykke nordøst for det punkt, hvor de to baner delte sig. Vogterhus 34 lå dog så tæt på overkørsel 70 på Funderbanen og overkørsel 130 på Herningbanen, at vogterhuset bevogtede begge overkørsler.

Set fra sydøst. Angiveligt 1978. Forrest jernbanen mod Funder og i baggrunden jernbanen mod Herning. Mellem de to jernbanestrækninger ses vogterhus 34 ved overkørsel 130. Uden for billedets højre kant befinder overkørsel 70 sig. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Det Kongelige Bibliotek.

Længdeprofil 1944. Brande til højre og Herning til venstre. Arkiv: Henning Orlowicz/www.rundremisen.dk. Tak til Henning for at længdeprofilet må vises her.___________
Noter: Se her.