(c) Overkørsel 132Overkørsel 132 er beliggende på strækningen Herning-Give.78)___________
Noter: Se her.