(b) Overkørsel 133 vogterhus 36


Overkørslen betjener Borupvej.

De to jernbanestrækninger Herning-Give og Funder-Brande følges ad fra Brande og nordpå. På fællesstrækningen ligger fem overkørsler. Disse overkørsler følger nummereringen for strækningen Herning-Give og er fra Brande og nordpå nummereret 134, 133, 132, 131 og 130 (Brande-Herning) / 70 (Brande-Funder). På samme strækning ligger tre vogterhuse. Disse vogterhuse følger nummereringen for strækningen Herning-Give og er fra Brande og nordpå nummereret 36, 35 og 34.78)

Brande ligger på strækningen Bramming-Funder i km 68,1. De to baner fulgtes ad fra km 68,1 til km 71,3 og nordpå.

Undervej passeredes vogterhus 36 i km 69,5 og vogterhus 35 i km 70,830. Vogterhus 34 lå mellem km 71,7 og 71,8 - altså et lille stykke nordøst for det punkt, hvor de to baner delte sig. Vogterhus 34 lå dog så tæt på overkørsel 70 på Funderbanen og overkørsel 130 på Herningbanen, at vogterhuset bevogtede begge overkørsler.

Overkørslen ligger i km 69,668 (Funder-Brande).78)

Vogterhus 36 Herning-Give er beliggende ved overkørsel 133 Herning-Give.78)

"1 stilling som banenæstformand (15. lkl) ved kol 361, Brande (vedkommendes hustru kan om ønskes blive antaget som ekstraafløser ved overkørsel 133, Fasterholt-Brande, hvis hun opfylder betingelserne derfor. Hendes dagløn bliver 7 kr 45 øre, og der gives hende fri bolig i hus 36)."
(Vingehjulet 11 årgang nr. 15, 10. maj 1954.)


Overkørsel 133. Til venstre strækningen Brande-Herning og til højre strækningen Brande-Funder. Vogterhus 36. Billedet er angiveligt optaget i 1957. Kilde:  http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object486558. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Længdeprofil 1944. Brande til højre og Herning til venstre. Arkiv: Henning Orlowicz/www.rundremisen.dk. Tak til Henning for at længdeprofilet må vises her.
___________
Noter: Se her.