(a) Overkørsel 134


Overkørsel 134 er beliggende på strækningen Herning-Give.78)

Overkørslen ligger i km 69,275 (Funder-Brande).78)

___________
Noter: Se her.