Overkørsel 102 vogterhus 29


Punktnedslag:

14. juni 1960: Overkørslen er udstyret med blinklys.230)
12. december 1961: Der afholdes et møde i Hjøllund mellem DSB og Skanderborg Amtsråd om eventuelt at erstatte overkørsel 102 med en niveau skæring med banen (d. v. s. enten en vej under banen eller en vejbro over banen). Om mødet blev holdt og hvad der kom ud af det, ved vi ikke. Men den niveaufri skæring blev aldrig til noget (se nedenfor).
29. september 1968: Stationen nedrykkes til trinbræt & sidespor (se nedenfor).

Overkørsel 102 set mod syd i april 1975. Overkørslen virker intakt - overkørselssignalet og advarselssignalanlægget ser ikke ud til at være ugyldiggjorte og hvis læssesporet er blevet betjent fra nord, har man skullet rangere ud i overkørslen. Sporet mellem sporskiftet og overkørslen ser blankt ud. Hytten til venstre må have tjent et formål; hvilket vides ikke. Fotograf: Kai Bayer. Tak til Kai for at billedet må vises her.

Overkørsel 102 set fra nord 15. april 1979. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Udsigt fra overkørsel 102 mod nord april 1975. "The end of the line". Banen er spærret og standsignal 16.1.2 "Stop" er opstillet midt i sporet. Det er ikke muligt at se, om sporet bag standsignalet stadig ligger der. Til venstre overkørselssignalet for overkørsel 102. I det fjerne til venstre ses signal 11.5. "Automatisk sikret overkørsel følger." Fotograf: Kai Bayer. Tak til Kai for at billedet må vises her.

I baggrunden overkørsel 102 og vogterhus 29 set fra syd 15. april 1979. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Udsnitsforstørrelse af ovenstående.

Vogterhus 29 set fra nordvest 22. marts 2015. Bygningen til venstre er af nyere dato. Bygningen til højre er vogterhus 29, som er udvidet og ombygget i et vist omfang. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 29 set fra sydvest 22. marts 2015. Bygningen i baggrunden er af nyere dato. Bygningen i forgrunden er vogterhus 29, som er udvidet og ombygget i et vist omfang. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

12. december 1961 afholdtes der et møde i Hjøllund mellem DSB og Skanderborg Amtsråd om eventuelt at erstatte overkørsel 102 med en niveau skæring med banen (d. v. s. enten en vej under banen eller en vejbro over banen). Om mødet blev holdt og hvad der kom ud af det, ved vi ikke. Men den niveaufri skæring blev aldrig til noget. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-1832/Thomas Boberg Nielsen.

I forbindelse med stationens ændring til trinbræt og sidespor pr. 29. september 1968231) var det også nødvendigt at rette tegningerne for overkørslerne nr. 101 og 102. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-1698/Thomas Boberg Nielsen.