Km 094,8 Hjøllund::


Punktnedslag:

6. oktober 1935-          : Billetsalgssted & sidespor.626)
29. september 1968: Ændret til trinbræt & sidespor.231)

1. oktober 1942: (BS) Arten af Ekspeditionssted: Billetsalgssted med offentligt Sidespor. Omfanget af Ekspeditionen: Banepakker, Il- og Fragtstykgodssendinger (herunder ikke levende Dyr med Ilgods-Fragtbrev), i hvilke der ikke findes Stykker af over 250 kg Vægt, samt Vognladningsgods (herunder ikke Køretøjer og Lig). Tillige Ekspeditionssted for Sendinger af levende Dyr, der sendes fra eller til Forstassistent P J Madsen, heraf dog undtaget Sendinger, for hvilke Fragten regnes efter Godstaksterne, og i hvilke der findes Stykker af over 250 kg Vægt. Sendinger fra eller til Billetsalgsstedet ekspederes på Hampen Station.146)


Geodatastyrelsen 1901-1971.

Siderampen i nordenden af Hjøllund station, maj 1971. Forrest i billedes ses spor for parkering af skinnecykel. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Hjøllund station set fra perronsiden, maj 1971. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.


Meddelelser fra Generaldirektoratet. M. 31. 8. marts 1922. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum/Thomas Boberg Nielsen.
___________
Noter: Se her.