3. Funder-Brande

Strækningen Funder-Brande blev ibrugtaget 1. oktober 1920 jf. nedenstående.


Meddelelser fra Generaldirektoratet M. 230. 28. september 1920. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum/Thomas Boberg Nielsen


"Jernbanerådet har [i 1972] fået forelagt forslag om, at sporene fjernes på strækningerne (...) Funder-Hjøllund (...) Rådet gik ind herfor, men modsatte sig, at arealerne afhændes. I diskussionen indgik også spørgsmålet om genoptagelse af persontrafik på visse af godsbanerne under forudsætning af kommunal støtte til driften. Dog er der endnu ikke eksempler på, at en sådan støtte er lovet."800)