Overkørsel 1 og 55 vogterhus 16


Uddrag af originalt ejendomskort opmålt 1908 af landinspektør O. Budtz. I den røde cirkel overkørsel 1 for strækningen Laurbjerg-Silkeborg, i den blå cirkel overkørsel 55 for strækningen Skanderborg-Silkeborg og i den grønne cirkel vogterhus 16. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Overblik: Overkørsel 55 og vogterhus 16 lå på strækningen Skanderborg-Silkeborg. Da strækningen Laurbjerg-Silkeborg blev åbnet, passerede denne strækning den samme vej (landevejen Silkeborg-Svejbæk). Overkørslen for strækningen Laurbjerg-Silkeborg fik særskilt nummer, nemlig nummer 1.200)

I skrivende stund er det ikke dokumenteret, at vogterhus 16 lå ved overkørsel 55.

Vogterhuset lå mellem Silkeborg og Resenbro på strækningen Silkeborg-Skanderborg. Vogterhusene 17 og 16 på denne strækning var fælles for strækningerne Laurbjerg-Silkeborg og Skanderborg-Silkeborg.81)

Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Laurbjerg-Silkeborg.81)


Den oprindelige bro set fra vest mod øst. Årstal ukendt. I baggrunden vogterhus 16. Vogterhus 16 er på et tidspunkt enten blevet stærkt ombygget eller er blevet revet ned og erstattet af et nyt vogterhus samme sted. Undersøges nærmere. Billedet kan ses i højere opløsning her.___________
Noter: Se her.