Km 30,1 Silkeborg:


Stationsområdet "set fra den anden side af sporene" fra sydøst. Postkort. Årstal: Ukendt. "I. A. Lundkvist, Silkeborg". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Ukendt MRD/MR på vej mod Skanderborg fotograferet i Silkeborg mellem overkørslen for Frederiksberggade og jernbanebroerne over Remstrup Aa. Personerne på billedet går på tracéen Silkeborg-Laurbjerg. Foråret 1992. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Fotografen har bevæget sig hen til Frederiksberggadeoverkørslen. Vi bemærker at jernbanesporet for strækningen Silkeborg-Laurbjerg stadig ligger i overkørslen lige som U-signalet på dette tidspunkt - 8 år efter nedlæggelsen af strækningen Silkeborg-Thorsø - stadig står oprejst omend i ugyldiggjort tilstand. 15. april 1979. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

MR/MRD 36 har netop passeret overkørslen ved Frederiksberggade på vej mod Herning i juli 1994. Fotograf: Hans Stückler. Tak til Hans for at bileldet må vises her.

Silkeborg station 8. maj 1971 med udflugtstog mod Funder-Brande-Grindsted-Varde i spor 1. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Spor 1 set fra øst 4. juli 1985. Sporet er fjernet og man er ved at fylde "hullet" efter spor 1 op. Spor 1 var lidt specielt, idet det var eneste spor mellem perron 1 og perron 2. Til venstre ses perron 1 og til højre perron 2, som fotografen står på. Bemærk indhakket i perron 1 med gelænder omkring. I dette indhak befandt "osten" sig til det sporskifte, som lå i spor 1. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

MK 675 i lav sol i Silkeborg spor 2 i 1970. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

MK 675 i lav sol i Silkeborg spor 2 i 1970. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Perron 3 set mod øst 4. juli 1983. Jeg gætter på, at det er fotografen, der har aktiveret skiltene "Mod Langå" og "Iltog". Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.
Perron 3 set mod øst 4. juli 1983. Jeg gætter på, at det er fotografen, der har aktiveret skiltet "Mod Langå". Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.
Silkeborg station 8. maj 1971. Fotografen befinder sig i udflugtstog mod Funder-Brande-Grindsted-Varde under udkørsel fra spor 1. Til højre MO 1858, der tager et hvil inden næste opgave. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Perron 3 set mod vest i juli 1983. Jeg gætter på, at det er fotografen, der har aktiveret skiltet "Eksprestog". Perronsporene ved perron 3 er til venstre spor 4 og til højre spor 3. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.Ole Lund Jensen skriver på jernbanen.dk 20. februar 2014:

"Do Ar, DO-cirkulære T19/1983:

"Silkeborg station, bortfald af spor 1 som togvejsspor"
"I det togfrie interval nat efter onsdag den 29.6.1983 vil spor 1 i Silkeborg bortfalde som togvejsspor, idet den vestlige forbindelse til sporet vil blive afbrudt under sporombygningsarbejder med såvel sporskifteoptagning som sporskifteudveksling".
Derefter følger flere detaljer om signalgivningen og rettelser til TIB.


Do Ar, DO-cirkulære T12/1984:
"Silkeborg station, ændringer i sikringsanlægget. rettelse til TIB"
"I løbet af torsdag den 29.3.1984 vil spor 2 blive ibrugtaget som det gennemgående spor = gennemkørselssporet for tog fra Herning, og samtidigt vil forgreningsangivelserne på I-signalet og F-signalet for tog fra Herning blive fjernet".
Derefter nogle detaljer om ovk. 56 og rettelser til TIB."