Overkørsel 65 vogterhus 20


Arkiv: www.arkiv.dk. Årstal: Ukendt. Fotograf: Ukendt. På www.arkiv.dk anføres 11. maj 2017: "Ane Kathrine, 1853-; og Jens Christian Kaihøj, 1847-, ledvogter".


Vogterhuset, der lå lidt nordøst for overkørslen, er nedrevet. Nedrivningstidspunkt ukendt. Kan lokaliseres på luftfoto 1954, men det er ikke muligt at se, om huset er nedrevet eller ej.
___________
Noter: Se her.