Overkørsel 64


I følge ejendomskortet udarbejdet af den Ledende Landinspektør er overkørsel 64 nedlagt i henhold til skrivelse af 15. juli 1915 fra Direktøren for Baneafdelingen. Overkørslen erstattedes af en privat niveauovergang, der blev nedlagt i 1976. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
___________
Noter: Se her.