2. Silkeborg-Funder


Meddelelser fra Generaldirektoratet M. 230. 28. september 1920. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum/Thomas Boberg Nielsen

Indkørselssignalernes kilometermæssige placering 11. januar 1974. Vi bemærker, at såvel Funder som Silkeborg har forgreningsvisere selv om det er knap 3 år siden strækningerne Filskov-Funder og Thorsø-Silkeborg blev nedlagt. I-signalet i km 29,10 gælder for tog fra Skanderborg og I-signalet i km 37,07 gælder for tog fra Herning. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Georg Schmidt skriver på jernbanen.dk: "Hermed et udsnit af fjernstyringsapparatet i FC Silkeborg som det så ud i 1977 desvæære godt fyldt med sporspærring og arbejdskøretøj uden attest (må vel nærmest være historisk).:-D. Man ser strækningen mellem Silkeborg (til venstre) og Funder til højre. Strækningen havde to blokafsnit hvoraf den ene ses grøn (fri) og det andet slukket (der kører tog i det altså besat. Den lysende pil til højre indikerer at strækningsfrigivningen er i retning mod Silkeborg, den modsatte pil er slukket. Den lille røde bjælke foran Silkeborg viser, at toget har passeret det fremskudte signal foran Silkeborg. Normalstillingen er to grønne isoleringer og en hvid pil i enten den ene eller anden retning og en lille grøn bjælke imellem den røde og sorte knap over sporsignaturen. Strækningsfrigivningen skulle vendes manuelt hver gang. AM-signalernes udvisende kunne vi ikke se fra FC Silkeborg, kun kvilket blokafsnit togene kørte i (slukket tableau)og om toget var passeret det fremskudte. Indikeringerne mellem Silkeborg og Funder kunne vise 9 forskellige scenarier alt efter hvor togene kørte på strækningen. I min tid i Silkeborg fra 1987-89 brugte jeg vist kun denne fine blok en enkelt gang. Man kan jo sige, at den har været overflødig siden 1971." "Glemte lige, at når den lille røde bjælke foran Silkeborg blinkede, var det fordi toget havde passeret mellembloksignalet og hvis fast rød passeret det fremskudte. Så lidt vedrørende AM-signalerne kunne vi dog se. De to AM-signaler var (er) placeret i km 33,30 i retning Silkeborg-Funder og km 33,40 i retning Funder Silkeborg. I dag ser det nok anderledes ud i Fc-Silkeborg med computerskærm og den slags ting.:-D ." Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.


"Fra og med den 15. april [1966] fjernstyres strækningen Silkeborg-Funder-Engesvang fra fjernstyringscentralen i Silkeborg."41)

Noter: Se her.