Vogterhus 10a


"1 stilling som banenæstformand (15. lkl) ved kol 354, Faarvang, lejebolig i hus 10 a, Faarvang, leje 28 kr 50 øre mdl."
(Vingehjulet 11. årgang nr. 23, 10. september 1954)

Der er et eller andet galt. For der skulle angiveligt også ligge et vogterhus 10a i Gjern jf. her. Undersøges nærmere.