Overkørsel 97 vogterhus 23


Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Laurbjerg-Silkeborg.81)


___________
Noter: Se her.