Overkørsel 94 vogterhus 22


Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Laurbjerg-Silkeborg.81)


Km 34,2 mellem Bøstrup og Laurbjerg. Overkørsel nr. 94. Vogterhus nr. 22 Set i retning mod nord. 8. maj 1971. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.
Km 34,2 mellem Bøstrup og Laurbjerg. Overkørsel nr. 94. Vogterhus nr. 22 Set i retning mod nord. 25. oktober 2011. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen. Vi er her.
.___________
Noter: Se her.