Overkørsel 89 vogterhus 21Vogterhus 21 lå i km 32,2.200)

"1 stilling som banenæstformand (15. lkl) ved kol 355, Bøstrup, lejebolig i hus 21, Bøstrup-Laurbjerg, leje 23 kr 10 øre mdl. Stillingen ved kolonne 355  er ledig fra 1. februar  n å og vil blive besat ved designering. Ved forslag til normeringslov for finansåret 1953/54 vil der blive søgt hjemmel til, at denne designering regnes lig med udnævnelse i stillingen ved fastsættelse af anciennitet i henseende til lønning og pension. Boligen i hus 21, Bøstrup-Laurbjerg, bliver først ledig fra 1. marts n å."
(Vingehjulet 10. årgang nr. 5, 10. december 1952)
1. april 1921-31. marts 1922: "Endvidere er (...) fuldført skinnefri (...) Vejforbindelse til Erstatning for (...) Overkørs[el] (...) 89 (udføres).205)


___________
Noter: Se her.