Km 27,8 Thorsø Grusgrav


Oprettet 1950 og nedlagt før 1961.636)

Det originale ejendomskort fra 1951. Ejendomskortet kan ses i højere opløsning her.

Geodatastyrelsen. Målt 1877, sidst rettet 1952, udgivet 1956.

Luftfoto af Thorsø Grusgrav 1954. Strækningen Bøstrup-Thorsø løber nederst i billedet med Bøstrup mod højre og Thorsø mod venstre. Sidesporet til Thorsø Grusgrav grener fra nederst til højre. Selve grusgraven ses øverst i billedet. Der holder 13 åbne godsvogne i grusgraven. Billedet kan ses i lidt højere opløsning her.

Fotostandpunkter for nedenstående to billeder.

Rødt fotostandpunkt: Fotografen står med ryggen til grusgraven og fotograferer mod sydøst. Grusgravsporet passerede hen over Skovdalsvej i forgrunden og hen over marken, hvor køerne græsser. Der er ingen rester af sporet i landskabet. Så vidt jeg kan bedømme, har sporet haft en forholdsvis stor stigning fra jernbanen og op til grusgraven, idet grusgravsporet stiger ca 15 meter fra sporskiftet i strækningssporet og til kanten af grusgraven ca. 650 meter væk. Billedet kan ses i højere opløsning her. 12. november 2015. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen

Grønt fotostandpunkt. Fotografen fotograferer op mod grusgraven. Vejen hedder også her Skovdalsvej. Grusgravsporet forløb i bevoksningen til højre i billedet. Billedet kan ses i højere opløsning her. 12. november 2015. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen
___________
Noter: Se her.