Overkørsel 85 vogterhus 20Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Laurbjerg-Silkeborg.81)


___________
Noter: Se her.