Indkørsel fra Thorsø Grusgrav (Bøstrup)


Billedets fotograf Georg Schmidt er lidt i tvivl om, hvor billedet er taget, men er af den formening, at billedet kan være indkørslen til Thorsø. Jeg er enig med Georg i, at det må være indkørslen til Thorsø og det må være indkørslen fra nord - det passer med sporgeometrien og bevoksningen. Man fornemmer, at træerne på såvel banens venstre som højre side ikke er en del af en skov, men mere en form for læbælte. Dette bekræftes af, af der til venstre skimtes åben himmel bag træerne og at der til højre er meget lyst mellem træstammerne. 8. maj 1971. Det er dog værd at hæfte sig ved, at billedet også kunne vise indkørslen til Laurbjerg fra Bøstrup. Det passer med afstandsmærket, det passer med sporgeometrien, det passer med bevoksningen og det passer med stangrækkens placering. Afstandsmærket siger 800 meter til I-signalet. Thorsø havde ingen fremskudte signaler. Laurbjerg havde fremskudt signal mod Bøstrup, men signalet stod kun 400 meter før I-signalet. Men som sagt: Det må være Thorsø og et eller andet sted undervejs mellem Laurbjerg og Thorsø må stangrækken således have skiftet side. Tak til Georg for at billedet må vises her.


___________
Noter: Se her.