Overkørsel 66 vogterhus 16Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Laurbjerg-Silkeborg.81)
___________
Noter: Se her.