Overkørsel 320Den 11. februar 1922 skriver 2. Distrikt i Aarhus til Generaldirektoratet og vedlægger en liste204) over overkørsler, hvor ledbevogtningen er overtaget - eller vil blive overtaget - af en station eller en anden overkørsel. Listen er delt i tre: 1) Overkørsler hvor ændringen er gennemført 2) Overkørsler hvor ændringen vil blive gennemført 3) Overkørsler der af Generaldirektoratet er påtænkt indrettet for fjernbetjening fra en station eller en anden overkørsel. For strækningen Laurbjerg-Bramming drejer det sig om følgende overkørsler:

Ad 2) Overkørsler hvor ændringen vil blive gennemført:

Overkørsel 320 Laurbjerg
___________
Noter: Se her.