Km 37,4 Laurbjerg


2. sporet Laurbjerg-Langå blev åbnet for drift 2. november 1908.407)

"Forbindelsen [...] [mellem sporet mod Silkeborg og det øvrige spornet] i Laurbjerg blev fjernet for et årstid siden [dvs ca. december 1972] i forbindelse med stationens omdannelse til trinbræt."409)


1862-xxxx
xxxx-xxxx Laurbierg
xxxx-xxxx
xxxx-xxxx Laurbjerg
 
 
Postkort. Postgået 1. januar 1911. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
 
Laurbjerg station 1970 set fra nord. Til højre stationsbygningen. Til venstre dobbeltbolig 95a. Spor fra venstre mod højre: Spor 3 mod Langå, spor 2 mod Aarhus og spor 1 mod Silkeborg. Perronen mellem spor 2 og 3 er en ø-perron med trappeadgang fra gangtunel, der går under alle tre spor og forbinder den nordre bydel med den søndre. Fotograf: Holger Sørensen. Tak til Holger for at billedet må vises her.

En vinterdag i januar 1982. To Mo-vogne med B-vogne på vej mod nord passerer Laurbjerg - kort før standsningsstedet blev nedlagt. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Asger Christiansen.
- - - - - - - - - -
28. august 2011: To ting: 1) Jeg kører næsten dagligt gennem Laurbjerg. 2) Flere steder er det skrevet, at det er hverdagen, vi skal huske at fotografere, for i morgen er den historie. Og det, der i dag er en massevare, vil om 40 år være en sjældenhed.

Så nedenstående to billeder er blot en dokumentation af hverdagen, mens den endnu er her. Det er søndag eftermiddag og det er ifølge kalenderen en af de sidste sommerdage. Stationen er nedlagt for mange år siden, men ø-perronen, trappeopgangen og perronbelysningen er der stadigvæk.

Trappeopgangen er muret til og træer har i årevis fået lov til at vokse frit på ø-perronen. Men i forrige uge har "nogen" fældet træerne og de ligger nu visne og giver indtryk af de kommende efterårsfarver, som venter os om få uger.

På det første billede er togsæt 21 på vej nordpå kl. 15.44 i rettidigt tog IC 141 Københavns Lufthavn Kastrup-Lindholm. På det andet billede er togsæt 47 på vej sydpå kl. 15.47 i et ca. 20 minutter forsinket IC 148 Lindholm-Københavns Lufthavn Kastrup (med skift i Aarhus).

Et par ganske almindelige tog på en ganske almindelig strækning. Tog som jeg lige så godt kunne fotografere "i morgen" eller "i næste uge". Men hvor mange gange har man ikke måttet sande, at man aldrig fik det gjort og en dag var det lige pludselig for sent.

Nu er sæt 21 og 47 eviggjort og om 40 år kan vi kigge på billederne igen: Mon træsvellerne stadig er der? Mon strækningsradiomasten er der? Mon strækningen er elektrificeret? Hvilken materiel mon kører der til den tid? Standser nogle af togene igen i Laurbjerg? Nogle af os vil leve længe nok til at opleve svarene. Nogle af os vil ikke.

 
Laurbjerg station. Togsæt 21 på vej nordpå kl. 15.44 i rettidigt tog IC 141 Københavns Lufthavn Kastrup-Lindholm 28. august 2011. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
 
Laurbjerg station. Togsæt 47 på vej sydpå kl. 15.47 i et ca. 20 minutter forsinket IC 148 Lindholm-Københavns Lufthavn Kastrup (med skift i Aarhus) 28. august 2011. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
Overkørslen i Laurbjerg med led set fra nord. Bemærk, at der kun er ét spor. År: Før 2. november 1908. Postkort. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
Laurbjerg station nederst til venstre. Postkort postgået 21. juni 1907. Strækningen Laurbjerg-Silkeborg åbnede først for drift 12. november 1908, hvilket forklarer, at vi kun ser et enkelt spor på billedet. Postkortet kan ses i højere opløsning her. Udsnit visende stationsbygningen kan ses nedenfor. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
Udsnit af ovenstående postkort. Udsnittet kan ses i højere opløsning her.


Laurbjerg station. Her er mange detaljer at forholde sig til. Sporet nærmest fotografen er spor 3 mod Langå. Der er et tog under indkørsel i spor 3 og man aner lige den forreste venstre puffer af toget. Rigtig mange passagerer er på vej over til toget og det er måske derfor søndagsudflugt til Fladbro Kro mellem Stevnstrup og Randers? Klokken er i følge stationsuret på hovedbygningen ca. 10.35, så måske er det muligt at finde frem til årstallet. Lige oven over det ankommendes togs buffer ses et signalhus med en fin lille karnap. Det pudsige er, at længst til højre i billedet anes en lille tilbygning til hovedbygning (man kan kun skimte en del at tilbygningens tag) - mon det er kommandoposten? På stationsbygningen staves Laurbjerg "Laurberg" mens det på postkortet staves "Laurbjerg". Der er tre spor på billedet, så mon ikke vi er efter 1908, hvor banen til Silkeborg åbnede. År:? Postkort. " J. J. N. 7156 Brugsforeningen, Eneret." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
 
Laurbjerg stationsbygning ses fra nordsiden 1970. Bemærk "juletræerne" på perronen og kommandoposten på stationsbygningens nordvestlige hjørne. Fotograf: Holger Sørensen. Tak til Holger for at billedet må vises her.
 


Laurbjerg stationsbygning set fra gadesiden 1970. Til venstre skimtes nedgang til perrontunnellen. Bemærk "juletræerne" på perronen og kommandoposten på stationsbygningens nordvestlige hjørne. Fotograf: Holger Sørensen. Tak til Holger for at billedet må vises her.
Laurbjerg stationsbygning set fra øst 1970. Fotograf: Holger Sørensen. Tak til Holger for at billedet må vises her.
 
Laurbjerg pakhuset set fra sydøst 1970. Fotograf: Holger Sørensen. Tak til Holger for at billedet må vises her.
 
Laurbjerg sydlige stationsareal med læsseveje og siderampe til højre 1970 . Bemærk de to armsignaler, der er udkørselssignaler: Til højre udkørsel fra spor 1 mod Silkeborg og til venstre udkørsel fra spor 2 mod Aarhus. Fotograf: Holger Sørensen. Tak til Holger for at billedet må vises her.
 
 
Ukendt MO i tog P 514 afgår fra Laurbjerg spor 1 mod Silkeborg 1. april 1969. Til højre vogterhus nr. 95. På kilometerstenen ved forenden af MO'en står km. xx. Udkørselssignalerne er elektrisk betjente. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Vigand Rasmussen. Tak til Vigand for at billedet må vises her.
 
 
Ukendt MO ankommer kl 18.08 til Laurbjerg og passerer her indkørselssignalet i Laurbjerg fra Bøstrup den 28. april 1971. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Vigand Rasmussen. Tak til Vigand for at billedet må vises her.

Indkørslen til Laurbjerg fra Bøstrup 8. maj 1971. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.


Dansk Jernbaneblad 1. februar 1909, 17. årgang nr. 593. Arkiv: Statsbiblioteket/Thomas Boberg Nielsen.

Dansk Jernbaneblad 8. februar 1909, 17. årgang nr. 594. Arkiv: Statsbiblioteket/Thomas Boberg Nielsen.
Jernbanebilleder fra Laurbjerg og omegn.
 
Noter: Se her.