Overkørsel 41 vogterhus 10a


"1 stilling som banenæstformand (15. lkl) ved kol 354, Faarvang, lejebolig i hus 10a, Gern, leje 26 kr 50 øre mdl. Stillingen ved kolonne 354 er ledig fra 1. februar  n å og vil blive besat ved designering. Ved forslag til normeringslov for finansåret 1953/54 vil der blive søgt hjemmel til, at denne designering regnes lig med udnævnelse i stillingen ved fastsættelse af anciennitet i henseende til lønning og pension."
(Vingehjulet 10. årgang nr. 5, 10. december 1952)

Der er et eller andet galt. For der skulle angiveligt også ligge et vogterhus 10a i Fårvang jf. her. Undersøges nærmere.

Til venstre vogterhus 10a og til højre vogterhus 10 den 22. marts 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.