Overkørsel 26 vogterhus 7"1 stilling som banenæstformand (15. lkl) ved kol 352, Resenbro, lejebolig i hus 7, Sminge, leje 22 kr mdl. Stillingen ved kolonne 352 er ledig fra 1. februar  n å og vil blive besat ved designering. Ved forslag til normeringslov for finansåret 1953/54 vil der blive søgt hjemmel til, at denne designering regnes lig med udnævnelse i stillingen ved fastsættelse af anciennitet i henseende til lønning og pension."
(Vingehjulet 10. årgang nr. 5, 10. december 1952)

Juni 1974. Fotograf: Henrik Stissing Jensen. Overkørsel 26 og til venstre gavlen af vogterhus nr. 7. Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Henrik for at billedet må vises her.