Overkørsel 32 vogterhus 9


Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Laurbjerg-Silkeborg.81)


1. april 1921-31. marts 1922: "Endvidere er (...) fuldført skinnefri (...) Vejforbindelse til Erstatning for (...) Overkørs[el] (...) 32 (udføres).205)
___________
Noter: Se her.