Overkørsel 31


1. april 1921-31. marts 1922: "Endvidere er (...) fuldført skinnefri (...) Vejforbindelse til Erstatning for (...) Overkørs[el] (...) 31.205)


___________
Noter: Se her.