Overkørsel 28 vogterhus 8


Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Laurbjerg-Silkeborg.81)

Juni 1974. Set mod Gjern. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Stissing Jensen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Juni 1974. Set mod Sminge. Til venstre ses gavlen af vogterhus nr. 8. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Stissing Jensen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.


___________
Noter: Se her.